Adrenoleucodistròfia lligada a l'X: paper de les proteïnes ALDP i ALDRP en el metabolisme dels àcids grassos en models murins «knockout» i transgènics. Implicacions terapèutiques

Files in this item

This item appears in the following Collections