Efecte del tractament amb difenilhidantoïna sobre el perfil lipoproteic i la susceptibilitat a l'arteriosclerosi en models murídics

Files in this item

This item appears in the following Collections