Anàlisi del mecanisme catalític i de l'especificitat de substrat d'una ß-glucosidasa de Streptomyces sp.

Files in this item

This item appears in the following Collections