Procarboxipeptidases humanes: estudis funcionals i estructurals de formes pancreàtiques i de noves formes reguladores

Files in this item

This item appears in the following Collections