Interacció de la proteïna quinasa CK2 amb la xaperona GRP94. Implicacions funcionals

Files in this item

This item appears in the following Collections