Caracterització estructural de pèptids dels dominis terminals de la histona H1

Files in this item

This item appears in the following Collections