In processu illustrissimi, et reverendissimi D. Don Fratris Francisci de Gamboa, Archiepiscopi Caesaraugustani. Por los excelentissimos Señores Conde de Aranda, y Marqueses de Zerralbo. en la revocacion ..

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents