Ilustrissimo Señor. El Doct. Thomàs la Sala, dize: Que tiene interpuesta apelacion a V.S.I. de vna asserta Sentencia que diò, y pronunciò el Señor Retor D.D. Geronimo Dolz, de Espejo y Navarra ..

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents