Sevilla gravemente enferma, a violencias de un continuado descuido, i felizmente restaurada à beneficio de un infatigable desvelo, consagra ...

This item appears in the following Collections