Departament de Filologies Romàniques

Departament de Filologies Romàniques

URV

The URV was created in 1991 by the Parliament of Catalonia from the already existing university faculties and schools. In this way the Tarragona University of the 16th century was restored. From the very first day its aim has been very clear: to place knowledge at the service of society so as to contribute to the social and economic development of its environment, which has gradually transformed over time. Social and cultural changes have opened the doors to a new framework in which our students and future workers are obliged to interact in Europe. At the URV we train professionals under the precepts of European harmonization, a key factor for opening the doors to a world of work without frontiers. The data show that the URV is not only one of the leading universities in Catalonia but also one of the leading universities in the European area for the quality of its teaching, its commitment to continuous training and the excellence of its research, development and innovation.

URV

If you are a doctor of Universitat Rovira i Virgili and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@urv.cat. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Tirnauca, Catalin Ionut (Date of defense: 01-02-2016)
  La traducció basada en la sintaxi va sorgir en l'àmbit de la traducció automàtica dels llenguatges naturals. Els sistemes han de modelar les transformacions d'arbres, reordenar parts d'oracions, ser simètrics i posseir ...
 • Sagaya Mary, Anthonath Roslin (Date of defense: 01-02-2016)
  Idiomes imatge generats per Empalme i Muntatge Rajoles. L'extensió de l'estudi de les llengües oficials sobre el cas string 2 idiomes dimensionals o idiomes imatge ha estat d'interès per molt temps per les seves vastes ...
 • Martin Torres, Gabriela Susana (Date of defense: 01-02-2016)
  En aquest treball s'estudien aproximacions de llenguatges regulars per membres d'una varietat de llenguatges regulars donada. Es tracta d'aproximacions superiors o inferiors en el sentit de la teoria dels conjunts aproximats ...
 • Arnal Lorenzo, Ariel Edgardo (Date of defense: 18-09-2015)
  David William Foster afirmava sobre La batalla de Xile: "Batalla és més la història del poble xilè i l'impacte en la consciència nacional dels esdeveniments dels setanta" que una història del govern de Salvador Allende. ...
 • Dediu, Adrian-Horia (Date of defense: 14-05-2015)
  Analitzem i proposem diverses versions millorades d’algorismes existents d'aprenentatge d’autòmats finits deterministes. Les nostres millores pertanyen a la categoria d'aprenentatge amb ajuda, amb l'objectiu d'accelerar o ...

View more