Propietats coordinants i estructurals de la proteïna CuMT-II del cranc Callinectes sapidus: Una metal·lotioneïna amb triplets de cisteïna

Files in this item

This item appears in the following Collections