Efecte de les pràctiques agricoles i del paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis. Implicacions per a la conservació = Effect of farming practices and landscape on the segetal species of Mediterranean dry land arable fields. Implications for conservation

Aqui va el pdf

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents