Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Departament de Dret Privat, Processal i Financer

URV

The URV was created in 1991 by the Parliament of Catalonia from the already existing university faculties and schools. In this way the Tarragona University of the 16th century was restored. From the very first day its aim has been very clear: to place knowledge at the service of society so as to contribute to the social and economic development of its environment, which has gradually transformed over time. Social and cultural changes have opened the doors to a new framework in which our students and future workers are obliged to interact in Europe. At the URV we train professionals under the precepts of European harmonization, a key factor for opening the doors to a world of work without frontiers. The data show that the URV is not only one of the leading universities in Catalonia but also one of the leading universities in the European area for the quality of its teaching, its commitment to continuous training and the excellence of its research, development and innovation.

URV

If you are a doctor of Universitat Rovira i Virgili and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@urv.cat. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Casanova Martí, Roser (Date of defense: 07-05-2014)
  El presente trabajo de investigación tiene por objeto el estudio del régimen jurídico de las intervenciones telefónicas como medida de investigación en un proceso penal, con la principal finalidad de ofrecer una propuesta ...
 • Valmaña Cabanes, Antonio José (Date of defense: 27-09-2013)
  La tesis arranca con un primer estudio general acerca de la empresa familiar, sus particularidades como sociedad mercantil y su encaje con los tipos sociales existentes. Considerando que uno de los elementos que la distinguen ...
 • Villó Travé, Cristina (Date of defense: 18-07-2014)
  Aquest treball d’investigació té com a objecte la responsabilitat pel pagament dels deutes hereditaris en el dret civil de Catalunya, per tractar-se d' una matèria que suscita importants problemes a la pràctica, especialment ...
 • Fauth, Gabriela (Date of defense: 11-02-2015)
  En el context generalitzat de crisi, en que la transició sociohistòrica i cultural condiciona la construcció científica, així com l'organització político-social del present, agregat a l'actual procés de globalització, el ...
 • González Jiménez, Albert (Date of defense: 19-06-2014)
  La regulació de les actuacions que duen a terme les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en el marc de les investigacions penals és una de les reformes més importants que resten pendent en l’àmbit del dret processal. ...

View more