Concordança de notificació d’esdeveniments adversos entre pacients i professionals: Fiabilitat dels pacients en la identificació d’esdeveniments adversos

Files in this item

This item appears in the following Collections