Procarboxipeptidasa A porcina: procés d'activació i estructura primària del segment alliberat durant la conversió del zimogen en enzim actiu. Desenvolupament de mètodes analítics complementaris

Files in this item

This item appears in the following Collections