Determinació teòrica de constants de velocitat:el radical hidroxil com a iniciador de processos d'oxidació atmosfèrica

Files in this item

This item appears in the following Collections