Síntesi, caracterització i estudi cromatogràfic d'oligoprolines com a agents d'afinitat

Files in this item

This item appears in the following Collections