Formació de sistemes heterocíclics. Part 1: Per obertura i posterior SNAr intramolecular de 2-(2'-fluoroaril)-2-(1-azolilmetil)oxirans. Part 2: Per metàtesi de diens i enins

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents