Estudi de nous agents de solvatació quiral: a,a'-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimetanol i altres

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents