Transferència electrònica i mecanisme associat a l'oxidació de composts homo-bimetàl·lics (M= Rh(I), Ir(I)) amb ponts alquiltiolat. Efectes de solvatació.

Files in this item

This item appears in the following Collections