Complexos d'inclusió: enantiodiferenciació, reconeixement molecular i efecte quelat. Ciclodextrines gegants. Estudi computacional

Files in this item

This item appears in the following Collections