Aïllament i caracterització de l'enzim alcohol deshidrogenasa a "Drosophila Hydei": resposta metabòlica a la ingesta d'alcohols en aquesta espècie

Files in this item

This item appears in the following Collections