Estudi espaciotemporal d’un palimpsest: anàlisi zooarqueològica i tafonòmica del nivell O de l’abric romaní (Capellades, Barcelona, Espanya)

Files in this item

This item appears in the following Collections