Complexos de ruteni amb lligands P-,N-donadors: Aplicació en catàlisi

Files in this item

This item appears in the following Collections