Obtention des polycarbonates et carbonates à partir des alcènes.

Aqui va el pdf

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents