Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d'estudi de l'Europa meridional

Files in this item

This item appears in the following Collections