Individualització de les dosis de ganciclovir/valganciclovir per predicció bayesiana, a partir d’un model farmacocinètic poblacional en pacients transplantats d’òrgan sòlid

Files in this item

This item appears in the following Collections