Espectrometria de masses d’alta resolució i mesura de massa exacta. Caracterització de la matèria orgànica dissolta en masses d’aigua naturals i tractades

Files in this item

This item appears in the following Collections