Estudi de la relació estructura-funció de les metal·lotioneïnes en sistemes polimòrfics d’animals (eriçó de mar) i de plantes (soja i gira-sol)

Files in this item

This item appears in the following Collections