Procesos no lineales múltiples en ferroeléctricos micro-estructurados

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents