Poliimidas aromáticas de alta rigidez intrínseca para procesos de separación de gases

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents