La Física en la Cataluña finisecular: el joven Fontserè y su época

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents