Hidrodecloración de diclorometano en fase gas con catalizadores de Pd-carbón activo

This item appears in the following Collections