Hidrodecloración de diclorometano en fase gas con catalizadores de Pd-carbón activo

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents