Paper dels macroinvertebrats bentònics com a bioindicadors en la xarxa de control de la qualitat ecológica de les conques internes de Catalunya. Influència del régim hídric sobre l'estructura de la població.

Files in this item

This item appears in the following Collections