Estudi dels mecanismes de resistència multiple als antibiòtics en "Morganella morganii"

Files in this item

This item appears in the following Collections