Els polifenols presents en els aliments com a components funcionals en la prevenció i possible tractament de la hipertensió arterial.

Files in this item

This item appears in the following Collections