Anàlisi de sèries temporals mitjançant la predicció amb xarxes neuronals artificials

Files in this item

This item appears in the following Collections