Caracterització de la sinovitis mitjançant mètodes artroscòpics i immunohistoquímics. Valor diagnòstic i pronòstic

Files in this item

This item appears in the following Collections