Equacions efectives de l'equació de Schrödinger no lineal en sistemes periòdics i quasiperiòdics

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents