Determinacion y tipificacion agronomica de clones de chufa (Cyperus esculentus L.) cultivadas en L'horta Nord de Valencia.

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents