Aplicació de mètriques fuzzy en la millora computacional d'algorismes de filtratge d'imatges en color.

This item appears in the following Collections