TDX Home > Universitat Politècnica de Catalunya > Departament de Física i Enginyeria Nuclear > Departament de Física i Enginyeria Nuclear by author/director