Modelo interpolativo punto-superficie para calibrado de cámaras en visión artificial

This item appears in the following Collections