Estudi de la dolomització del Juràssic superior-Cretaci inferior de la Cadena Ibèrica Oriental i la Cadena Costanera Catalana. Relació amb la segona etapa de rift mesozoica.

Files in this item

This item appears in the following Collections