Problemas de centro e isocronía : linealización t-homogénea de campos vectoriales

This item appears in the following Collections