Caracterització funcional d'HP1c, la isoforma eucromàtica de les proteïnes HP1 de "Drosophila"

Files in this item

This item appears in the following Collections