Visualitzant Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions per títol

Visualitzant Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions per títol

Ordena per: Ordre: Resultats:

 • Borrego Iglesias, Carlos (Data de defensa: 11-03-2013)
  En aquesta tesi, s’introdueix el codi per millorar les Xarxes DTN. Els protocols DTN Store-and-carry-forward ofereixen noves possibilitats en escenaris on hi ha connectivitat intermitent, amples de banda asimètrics, latències ...
 • Vieira Marques, Pedro Manuel (Data de defensa: 12-12-2014)
  A través dels anys els sistemes d’informació mèdica (SIM) s’han desenvolupat i desplegat, seguint agendes específiques abordant els problemes individuals. Encara que hi ha hagut diversos esforços, encara és necessari ...
 • Castillo-Pérez, Sergio (Data de defensa: 07-04-2017)
  Tots els dies la nostra activitat a Internet deixa rastres de nosaltres mateixos i de la nostra forma de vida a través de l’emmagatzemament d’una gran quantitat d’informació personal, esdevenint en el que anomenem la nostra ...
 • Ten Valls, Roger (Data de defensa: 19-06-2017)
  Els codis cíclics són una família important en la teoria de la codificació i han estat una àrea principal d'estudi des de la seva aparició. Fins a la dècada dels 90, els alfabets habitualment utilitzats en teoria de codis ...
 • Hernández-Cabronero, Miguel (Data de defensa: 19-06-2015)
  En los experimentos con DNA microarrays se genran dos imágenes monocromo, las cuales es conveniente almacenar para poder realizar análisis más precisos en un futuro. Por tanto, la compresión de imágenes surge como una ...
 • Enfedaque Montes, Pablo (Data de defensa: 19-05-2017)
  Els sistemes de codificació d'imatges moderns utilitzen tècniques amb alts requirements de comput per tal d'aconseguir comprimir imatges de manera eficient. Les aplicacions que fan us d'aquests codecs sovint tenen necesitats ...
 • Sánchez Carmona, Adrián (Data de defensa: 03-02-2017)
  La recerca en Xarxes Oportunistes habitualment està enfocada a escenaris de tipus homogeni. En conseqüència, la majoria de les propostes assumeix que tots els missatges han de ser tractats de la mateixa manera i que tots ...
 • Pernas Vallès, Jaume (Data de defensa: 06-06-2012)
  A la literatura recent hi podem trobar la introducció de noves famílies de codis de Reed- Muller quaternaris lineals RMs. Les imatges d’aquests nous codis a través del mapa de Gray són codis binaris Z4-lineals que ...
 • Barrolleta, Roland D. (Data de defensa: 28-10-2016)
  El problema més difícil en el procés de transmetre informació és la descodificació. Una de les àrees més importants d'investigació dins de la teoria de la codificació es la recerca d'algoritmes eficients de descodificació. ...
 • Abril Castellano, Daniel (Data de defensa: 21-01-2015)
  La capacitat de recollir i emmagatzemar informació per agencies d'estadística, governs o individus ha creat grans oportunitats d'anàlisi de les dades i la creació de models basats en el coneixent. A més, amb el creixement ...
 • Casas Roma, Jordi (Data de defensa: 24-11-2014)
  En los últimos años, ha sido puesto a disposición del público una gran cantidad de los datos con formato de grafo. Incrustado en estos datos hay información privada acerca de los usuarios que aparecen en ella. Por lo tanto, ...
 • Amrani, Naoufal (Data de defensa: 06-02-2017)
  Hoy en día, los datos de teledetección son esenciales para muchas aplicaciones dirigidas a la observación de la tierra. El potencial de los datos de teledetección en ofrecer información valiosa permite entender mejor las ...