Estudi d'algunes propietats de les martingales contínues amb paràmetre bidimensional

Files in this item

This item appears in the following Collections