Caracterització litosfèrica de zones geològicament complexes mitjançant el mètode magnetotel•lúric: casos d’Alberta (Canadà) i de la Serralada Bètica (Espanya)

Files in this item

This item appears in the following Collections