Els sistemes cinètics com a eina de disseny en arquitectura. Estudi del potencial formal i de control geomètric.

Files in this item

This item appears in the following Collections